top of page

fre 28 apr.

|

Teams

Årsmöte 2023

Årsmöte 2023. Dokumentation så som valberedningens förslag till styrelseledamöter och årsredovisning skickas ut i god tid innan mötet. Mötet sker digitalt via Teams.

Registration is closed
See other events
Årsmöte 2023
Årsmöte 2023

Time & Location

28 apr. 2023 13:30 – 15:00

Teams

Guests

About the event

KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE

i den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

Datum: 28 april 2023

Tid: 13:30-15:00

Plats: Digitalt möte via Teams-länk som skickas ut till alla som anmält sig till mötet

Dagordning

§ 1   Mötets öppnande

§ 2  Fastställande av röstlängd

§ 3   Val av mötesordförande, förslag: Johan Rippe

§ 4   Val av mötessekreterare, förslag: Jenny Carenco

§ 5   Val av justeringsperson och rösträknare

§ 6   Godkännande av dagordning

§ 7   Kort presentation av föreningens aktivitet och verksamhetsplan

§ 8   Presentation och godkännande av årsredovisning

§ 9   Fastställande av medlems- och serviceavgifter

§ 10   Val av styrelse

§ 11   Val av revisor

§ 12   Val av valberedare

§ 13  Övriga frågor

§ 14   Mötets avslutande

Förslag till stämmobeslut:

§ 9:

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2021.

§ 12:

Val av revisor.

Valberedning föreslår omval av BDO som revisionsföretag med auktoriserade revisor Sara Königslehner som ansvarig revisor.

Share this event

bottom of page