top of page

ons 17 nov.

|

Online Meeting

Members Meeting

Mid year meeting for our members. We provide updates on the association's work and plans and vote for changes to statutes as per the invitation.

Registration is Closed
See other events
Members Meeting
Members Meeting

Time & Location

17 nov. 2021 09:00 – 11:00

Online Meeting

Guests

About the event

Dagordning

§ 1   Ordförande hälsar välkomna

§ 2  Val av mötessekreterare

§ 3   Val av justeringsperson

§ 4   Godkännande av dagordning

§ 5   Presentation av händelser sedan årsmötet samt plan för tiden fram till nästa årsmöte

§ 6   Presentation av internationell utveckling på området impact investing,

§ 7   Presentation av arbetsgrupper och inbjudan att bidra, t.ex. till arbetet med framtagande av Svensk standard för Effektmätning tillsammans med SiS.

§ 8   Presentation av kommande tillfällen för kunskapsdelning, webinarier och peer learning-aktiviteter

§ 9   Öppen diskussion för att samla upp medlemmarnas inspel och önskemål.

§ 10  Förslag till ändring av stadgar (se sidan 2): utökat antal möjliga styrelsemedlemmar

§ 11  Inbjudan att ställa upp som valbar till valberedningen, röstning på sittande möte.

§ 12   Övriga frågor

§ 13   Mötets avslutande

§10:

Förslag till ändring av stadgar:

Nuvarande lydelse i stadgarna p 5.1.1

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 7 till 10 övriga ledamöter. Föreningen ska sträva efter mångfald och en balanserad sektorrepresentation i styrelsen.

Förslag till ny lydelse:

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 7 till 15 övriga ledamöter. Föreningen ska sträva efter mångfald och en balanserad sektorrepresentation i styrelsen.

Styrelsen söker stämmans godkännande för att låta tre personer vara adjungerade i styrelsen till dess att en extrastämma bekräftat stadgeändringen och, om stämman så röstar, formellt kan väljas in i styrelsen.

Tickets

  • Members Meeting Registration

    0,00 kr

Total

0,00 kr

Share this event

bottom of page